Vuonna 2010 viisi ystävää päätti ryhtyä valmistamaan 100 % kierrätettyjä tekstiilejä, koska markkinoilla ei ollut sellaisia saatavilla. Heiltä kesti kolme vuotta viimeistellä prosessi, jossa tekstiilijätettä hyödynnettäisiin raaka-aineena uuden kankaan valmistuksessa, ja näin sai Pure Waste Textile alkunsa vuonna 2013 Helsingissä, Suomessa.

Lähdimme alusta alkaen keräämään tekstiilijätettä eri lähteistä ja kierrättämään sitä mekaanisen kierrätysteknologian avulla korkealaatuisiksi langoiksi ja kankaiksi. Visiona oli tuottaa kestäviä tekstiilejä muotiteollisuudelle ja saavuttaa brändimielikuva kestävien materiaalien Gore-Texinä.

Pian kuitenkin tajusimme, että tämän tavoitteen saavuttamiseksi meidän oli lisättävä tietoisuutta ruohonjuuritasolla. Vuonna 2014 lanseerasimme ensimmäisen tuotteemme, T-paidan, ja vuonna 2015 seurasi kokonainen tuotesarja, joka sisälsi kierrätysmateriaaleista valmistettuja T-paitoja, collegepaitoja ja huppareita.

Sittemmin olemme jatkaneet tuotevalikoimamme laajentamista tarjoamalla laajempaa valikoimaa kestäviä vaatteita sekä kuluttajille että yrityksille. Sitoutuminen kestävään kehitykseen on muuttanut toimintatapojamme, asettanut alalle uusia standardeja ja innoittanut muita seuraamaan esimerkkiämme.

Ensimmäinen T-paita

Aloitimme kierrätyskankaiden testaamisen tuottamalla farkkukangasta Kiinassa, mutta pian huomasimme, että vaaditun laadun ja tuotantomäärän saavuttaminen oli mahdotonta. Meidän oli etsittävä uusi kumppani, ja onneksemme löysimme sellaisen Intiasta, joka oli innokas liittymään Pure Waste Textilesin kumppaniksi ja ottamaan vastuun Intian toiminnasta.

Tehtaanjohtajana edelleen toimivan Wenkatin johdolla laajensimme toimintaamme Intiassa. Tässä vuonna 2014 otetussa kuvassa herra Wenkat pitää ylpeänä ensimmäistä t-paitaamme Palladamin vanhalla tehtaalla. Kumppanuuden ansiosta pystyimme lisäämään tuotantoa ja parantamaan kierrätystekstiilien laatua, mikä tasoitti tietä jatkuvalle kasvulle ja tulevaisuuden tavoitteille.

Waste Side Story

Vuonna 2014 järjestimme ensimmäisen Waste Side Story -muotinäytöksemme Helsinki Design Weekin ohjelmanumerona. Muotinäytöksessä nostettiin esiin suomalaisia suunnittelijoita ja esiteltiin heidän Pure Waste -kierrätyskankaista valmistettuja luomuksia. Tavoitteenamme oli lisätä tietoisuutta tekstiilijätteestä ja sen hyödyntämisestä raaka-aineena sekä esitellä kestävää muotia. Lisäksi heijasti näytöksen tuotanto sitoutumistamme kestävään kehitykseen käyttämällä kierrätys-koristeita sekä ympäristöystävällistä valaistusta ja rakenteita.

Lippulaivamyymälä

Pure Waste Concept Store debytoi toukokuussa 2015 osoitteessa Yrjönkatu 34, Helsingissä. Tuotevalikoimaan kuului kierrätetyistä kankaista valmistettuja t-paitoja, collegepaitoja, huppareita, farkkuja ja muita kollaboraatio tuotteita, jotka tarjosivat asiakkaille saman laadun ja mukavuuden kuin neitseellisistä materiaaleista valmistetut tuotteet.

Pure Waste Saksa

Saavutettuamme menestystä Saksassa hattumerkkimme Coston kanssa asetimme tavoitteeksemme myös Pure Wasten laajentamisen Saksan markkinoille. Olimme onnekkaita löytäessämme Saksasta brändilähettilään, joka jakoi visiomme kestävyydestä. Tämä kumppanuus on lisännyt tietoisuutta ja läsnäoloa Saksan markkinoilla, erityisesti b2b-asiakkaiden keskuudessa. Yhteisenä tavoitteenamme on edistää kierrätysmateriaalien käyttöä tekstiilituotteissa ja tehdä Pure Waste Saksassa tunnetuksi kestävänä vaatebrändinä.

Pure Waste Japani

Debytoituamme menestyksekkäästi Japanissa hattumerkkimme Coston kanssa inspiroiduimme maan kulttuurista ja uskoimme, että Pure Waste sopisi täydellisesti myös Japanin markkinoille. Useiden vuosien epäonnistuneista yrityksistä huolimatta vuonna 2019 Sanyei Corporation löysi meidät ja aloitimme yhteistyön laajentamiseksi Japanin markkinoille. Kumppanuuden ansiosta olemme voineet tuottaa Japaniin sopivia Japan-fit -tuotteita japanilaisille kuluttajille, samalla kun Sanyei jakelee vaatteitamme myös tukku- ja B2B-markkinoille. Yhteinen missiomme on lisätä tietoisuutta kierrätysmateriaalien käytön tärkeydestä tekstiilituotteissa ja vakiinnuttaa Pure Waste kestävänä vaatemerkkinä Japanissa.

Post-Waste

Vuonna 2019 lanseerasimme Post Waste -malliston, maailman ensimmäisen vaatemalliston, joka on valmistettu 100 % kierrätetyistä kuiduista ja jossa on 20 % kuluttajapoistotekstiilejä eli pois heitettyjen ja kuluneiden vaatteiden kierrätettyjä kuituja. Tavoitteenamme oli siirtää suomalaista tekstiilituotantoa kohti kuluttajapoistotekstiilien käyttöä, ja pitkän aikavälin visiona oli tulevaisuus, jossa käytetyt tekstiilit kerätään ja kierrätetään uusiksi tuotteiksi sen sijaan, että ne päätyisivät kaatopaikoille.

SITRA

Suomen innovaatiorahasto SITRA tunnusti Pure Waste Textilesin vuonna 2021 yhdeksi Suomen kiinnostavimmista kiertotalouden yrityksistä perustuen sen innovatiiviseen kierrätysmateriaalien käyttöön tekstiilituotannossa. Pure Wasten sitoutuminen kestävään kehitykseen ja kiertotalouden periaatteisiin on linjassa SITRAn vision kanssa kestävämmästä tulevaisuudesta. Se on auttanut meitä nostamaan yrityksen profiilia kestävän muotialan johtavana toimijana.

Kierrätyslaitos Suomeen

Unelmamme toteutui vuonna 2019, kun Pure Waste Textilesin ja muiden alan keskeisten toimijoiden myötävaikutuksella perustettiin Rester Oy, suomalainen yritys, jolla on merkittävä rooli maan kierrätystulevaisuudessa. Rester Oy on sitoutunut löytämään innovatiivisia ratkaisuja tekstiilijätteen vähentämiseksi ja tekstiilituotannon kiertotalouden lisäämiseksi. Huipputeknologiallaan ja sitoutumisellaan kestävään kehitykseen Rester Oy edistää osaltaan kiertotalouden kehitystä Suomessa ja luo kestävämpää tulevaisuutta kaikille.

A-luokan vastuullisuutta

Kansalaisjärjestö Eetti Ry:n Rank-a-Brandin vuoden 2021 arvioinnissa Pure Waste sai A-luokan arvosanan. Rankingissa arvioidaan muotibrändien vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä niiden ympäristö- ja sosiaalisen vastuun perusteella. Pure Wasten sitoutuminen, vastuullisuuteen, 100 % kierrätysmateriaalien käyttöön ja kiertotalouden periaatteiden edistämiseen vaikutti osaltaan sen korkeaan arvosanaan ja tunnustukseen kestävän muodin edelläkävijänä. Lisäksi vuoden 2021 arviointi osoitti yleisesti myönteistä suuntausta kohti kestävämpiä käytäntöjä muotiteollisuudessa, eikä yksikään yritys saanut nollaa pistettä.

Drops -mallisto

Vuonna 2022 vastasimme meiltä jo kauan toivottujen uusien tuotteiden kysyntään lanseeraamalla Drops-vaatemalliston. Drops -malliston ideana oli julkaista se useassa erässä vuoden aikana, jolloin niistä muodostui yhtenäinen kausirajat ylittävä mallisto. Vaihtuvat värit, uudet istuvuudet ja rajoitettu saatavuus erottavat nämä tuotteet nykyisestä mallistostamme.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Drops-mallisto tarjosi asiakkaille tyylikkäitä ja ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja, jotka heijastavat Pure Wasten sitoutumista kiertotalouden periaatteiden edistämiseen ja tekstiilijätteen vähentämiseen. Rajoitetun saatavuuden ja ainutlaatuisten ominaisuuksiensa ansiosta Drops-mallisto kannustaa tietoiseen kuluttamiseen ja tarjoaa vaihtoehdon pikamuodille ja kulutustottumuksille.

Vastuullisin paita

Voitimme Suomen vastuullisimman paidan tittelin Suomen Vastuullisin Tuote -kilpailussa vuonna 2022. Kilpailussa arvioitiin tuotteita niiden kestävyyden ja yhteiskuntavastuun perusteella. Pure Wasten 100 % kierrätysmateriaalista valmistetut paidat saivat korkeat arvosanat innovatiivisesta materiaalien käytöstä, sitoutumisesta tekstiilijätteen vähentämiseen ja eettisistä tuotantotavoista. Palkinnon saaminen kuvastaa sitoutumistamme kiertotalouden periaatteiden edistämiseen ja muotiteollisuuden ympäristövaikutusten vähentämiseen.

Haluamme kiittää jokaista ihmistä ja organisaatiota, joka on ollut seurassamme kohti kestävämpää tulevaisuutta kuluneen vuosikymmenen aikana. Teidän tukenne on ollut ratkaisevassa asemassa menestyksessämme, ja arvostamme suuresti sitoutumistanne ympäristövastuullisiin valintoihin.

Aloittaessamme uuden vuosikymmenen, jatketaan yhdessä tietoista päätöksentekoa niin pienissä kuin suurissa asioissa ja luodaan yhdessä valoisampaa tulevaisuutta.