MEISTÄ

Luomme kierrätystuotteita ja suljetun kierron ratkaisuja inspiroidaksemme muutosta kohti tekstiilijätteetöntä maailmaa.

Tavoitteemme on kunnianhimoinen ja edellyttää radikaalia muutosta tuotanto- ja kulutustottumuksissa, mutta uskomme vakaasti, että voimme saavuttaa merkittäviä muutoksia. Yhdessä.

Me Pure Waste:lla valmistamme tuotteita 100 % kierrätetyistä kuiduista. Olemme suomalainen yritys, joka on työskennellyt kestävän muodin parissa jo vuodesta 2013. Vastuullisuus tarkoittaa meille toimintamme jatkuvaa parantamista tarkastelemalla asioita kokonaisvaltaisesti ja kestävästi. Olipa kyseessä sitten toinen vaatevalmistaja, vaatemerkki, b2b-asiakas tai yksi kuluttajistamme, olemme avoimia ja jaamme tietoa positiivisen muutoksen voimaannuttamiseksi. Meidän tulisi ymmärtää alan varjopuolet, jotta voimme muuttaa kulutustottumuksiamme. Pyrkimällä kestävämpiin ratkaisuihin kyseenalaistamme normit ja perinteiset tavat tuottaa ja käyttää tekstiilejä.

RETHINK

Muutos alkaa ajattelutavan parantamisella ja ajattelemalla eri tavalla.

Rethink (uudelleenharkinta) on tapamme haastaa kaikki, myös itsemme. Haluamme tehdä tekstiiliteollisuudesta vastuullisemman, mutta se onnistuu vain muuttamalla käytäntöjämme. Toimintatapojemme muuttaminen edellyttää ajattelutapojemme muuttamista: Ole tarpeeksi rohkea tekemään ensisijaisia päätöksiä vastuullisuuden pohjalta. Ylituotannon on loputtava, meidän on keskityttävä laatuun sekä pitkän aikavälin ratkaisuihin ja etsittävä uusia kokonaisvaltaisia tapoja vastuullisuuden parantamiseksi. Kuluttajavetoisella markkinalla, joka kannustaa liialliseen kuluttamiseen, on mietittävä uudelleen vaatetarpeemme ja asetettava etusijalle vain välttämätön ostaminen.

Osta vähemmän. Pyri kestäviin ratkaisuihin. Pidä huolta vaatteistasi ja käytä niitä pitkään.

JOKAISELLA VALINNALLA ON MERKITYSTÄ

Sanonta, että omilla valinnoilla ei ole merkitystä, on paskapuhetta. Jokaisella valinnalla on merkitystä.

Muutos alkaa oikeiden päätösten tekemisestä. Jokainen voi muuttaa asioita pienin tai suurin teoin, toisin kuin kaunistelevalla retoriikalla ja kauniilla lupauksilla. Me teemme oman osuutemme tarjoamalla vaatteita, jotka on valmistettu yksinomaan kierrätyskuiduista, mikä tekee niistä ympäristöystävällisemmän vaihtoehdon. Tuotteidemme valmistus kuluttaa 99 % vähemmän vettä ja synnyttää 50 % vähemmän hiilidioksidipäästöjä, mikä vähentää merkittävästi niiden ympäristövaikutuksia verrattuna vastaaviin neitseellisistä materiaaleista valmistettuihin vaatteisiin. Ympäristöhyötyjen lisäksi korostamme myös kestävyyttä, laatua ja ajatonta muotoilua.

Tutustu kierrätysprosessiimme

LÄPINÄKYVYYS

Pyrkimys parempaan alkaa myöntämällä, että kukaan ei ole täydellinen. 
Avoimuus on olennainen osa sitoutumistamme vastuullisuuteen.

Edistyksellisen toiminnan edellytys on olla avoin ja rehellinen. Parannuksia saadaan toteutettua ainoastaan, myöntämällä, että parannuksia on tehtävä. Raportoimme toiminnastamme ja mahdollistamme tiedon saannin. Meiltä löytyy jo paljon tietoa, mutta parannuksia tapahtuu silti koko ajan. Avoimuus on välttämätöntä luottamuksen rakentamiseksi ja myönteisen maineen ylläpitämiseksi. Olemme sitoutuneet olemaan avoimia ja läpinäkyviä toiminnassamme.

Lue lisää Progress Reportistamme

360º VAIKUTUS

Etsimme jatkuvasti suljetun kierron ratkaisuja, pitääksemme raaka-aineitamme pitkäaikaisessa käytössä.

Olemme sitoutuneet parantamaan toimintaamme ja ottamaan huomioon kaikki kestävän kehityksen näkökohdat. Osana tätä sitoumusta asetamme etusijalle kiertotalouden, johon kuuluu materiaalien tehokas käyttö ja uudelleenkäyttö aina kun mahdollista. Olemme menestyksekkäästi käyttäneet teollisuusperäisen jätteen lisäksi myös kuluttajapoistotekstiilejä tuotteidemme raaka-aineena. Otamme myös vanhat Pure Waste -tuotteet takaisin elinkaarensa lopussa ja teemme niistä uusia kankaita. Emme rajoita kierrätysmateriaalien käyttöä vain kankaisiin tai vaatteisiin. Kaikki raaka-aineemme ovat 99 % kierrätettyjä ja käytämme myös kaiken mahdollisen uudelleen, pahvilaatikoista pusseihin. Pyrimme pitämään valmistetut tuotteet käytössä mahdollisimman pitkään ennen niiden kierrätystä.

Tutustu 360º-käytäntöömme

 VIRSTANPYLVÄÄMME

Kestävä kehitys on Pure Wasten liiketoiminnan ydin - se ei ole ohimenevä trendi, vaan perusta kaikelle, mitä teemme.

Aloitimme matkamme vuonna 2013, asettaen tavoitteeksemme tekstiiliteollisuuden uudistamisen. Olemme sitoutuneet kierrättämään vaateteollisuuden ylijäämää ja muuntamaan sen arvokkaiksi uusiksi materiaaleiksi.

Kuluneiden kymmenen vuoden aikana olemme kohdanneet monenlaisia haasteita ja skeptisismiä, mutta emme ole antaneet periksi. Olemme jatkaneet innovointia ja tehneet työtä kestävän kehityksen edistämiseksi.

Olemme vaikuttaneet tekstiiliteollisuuden käytäntöihin ja muuttaneet hukkamateriaalit uusiksi tuotteiksi. Olemme ylpeitä roolistamme tässä muutoksessa, joka edustaa suurta askelta kohti ekologisempaa tulevaisuutta.

Työmme kestävän kehityksen eteen ei suinkaan ole ohi. Pyrimme jatkuvasti löytämään uusia tapoja vähentää kulutusta ja jätettä sekä kehittämään tuotteita, jotka tukevat ympäristömme hyvinvointia.

Tutustu historiaamme

Ohjausperiaatteemme

Symbolimme on Scarabe-kuoriainen, Pillerinpyörittäjä, joka edusti uudistumista ja uudestisyntymistä muinaisessa Egyptissä. Pillerinpyörittäjä on luonnon kierrättäjä, joka pyörittää lehmänlantaa ravinnoksi ja muniensa munimista varten. Ajan myötä munista kuoriutuu uusi Pillerinpyörittäjien sukupolvi. Kuten Pillerinpyörittäjä, me Pure Waste:lla keräämme muiden tekstiilijätettä ja annamme sille uuden elämän uusina tuotteina.

Neljä perusperiaatetta ohjaavat ja pätevät kaikkeen toimintaamme. Ne muodostavat myös yrityskulttuurimme kulmakivet. Symbolimme, Scarabe-kuoriainen, vartioi näitä neljää kulmakiviperiaatetta olemalla niiden yläpuolella muodostaen pyramidin. Jokaista kulmakiviperiaatetta voidaan vahvistaa sen alapuolella neljällä muulla periaatteella, jotka syventävät edellisen periaatteen merkitystä. Näin saamme yksityiskohtien loputtoman jatkuvuuden, jota kutsumme Pure Waste DNA-rakenteeksi.

PIONEERIYYS

Muutoksentekijä | Innostava | Luova | Positiivinen

Haluamme lisätä tekstiiliteollisuuden kestävään kehitykseen liittyvää tietoa ja palveluja. Pyrimme lisäämään tietoisuutta ja tuomaan esiin nykyisten toimintatapojen puutteita sekä esittelemään vaihtoehtoisia toimintatapoja. Arvostamme läpinäkyvyyttä ja kannustamme avoimeen keskusteluun kaikessa toiminnassamme. Tiedon jakaminen ja jatkuvan oppimisen ja kehittymisen kulttuurin ylläpitäminen yrityksessä on tärkeää. Vaikka olemme saaneet paljon aikaan, myönnämme, että paljon on vielä tehtävää. Kestävän muodin edelläkävijänä olemme sitoutuneet innovoimaan ja ottamaan käyttöön uusia, kestäviä toimintatapoja kestävämmän tekstiiliteollisuuden luomiseksi. Tunnustamme roolimme tällä alalla ja olemme sitoutuneet näyttämään esimerkkiä muille. Tavoitteenamme on edistää positiivista muutosta alalla priorisoimalla toimia ja tietämystä kestävästä kehityksestä.

VASTUULLISUUS

100 % kierrätetty | edistyksellinen | yhteistyökykyinen | tietoinen

Olemme sitoutuneet vastuulliseen muotiin jo yli vuosikymmenen ajan. Keskitymme jatkuvaan parantamiseen ja kestävämpien ratkaisujen löytämiseen. Mielestämme kierrätys on normi ja vastuullinen toiminta ainoa uskottavana tapana tehdä liiketoimintaa. Kestävyys ja laatu kulkevat käsi kädessä, ja olemme sitoutuneet ekologisiin ja eettisiin arvoihin kaikessa toiminnassamme. Haluamme innostaa muita vastuullisempaan toimintaan ja näyttää esimerkkiä siitä, miten asiat voi tehdä paremmin. 

YHDENVERTAISUUS

Tietoinen | reilu | inhimillinen | avoin

Uskomme oikeudenmukaisuuteen, kaikkien tasapuoliseen kohteluun ja sitoudumme edistämään sosiaalista oikeudenmukaisuutta toiminnassamme. Tähän kuuluu monimuotoisen ja osallistavan työpaikan luominen, jossa kaikkia työntekijöitä kohdellaan kunnioittavasti ja jossa heillä on yhtäläiset mahdollisuudet menestyä. Tunnustamme myös sosiaalisen oikeudenmukaisuuden merkityksen työpaikkamme ulkopuolella, ja tukemme aloitteita ja organisaatioita, jotka edistävät oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoista kohtelua yhteisöissämme. Lisäksi olemme sitoutuneet varmistamaan, että tuotantoprosessimme ovat sosiaalisesti vastuullisia ja noudattavat työntekijöiden eettistä kohtelua koskevia normeja. Tasapuolisempi yhteiskunta hyödyttää kaikkia, ja olemme sitoutuneet osallistumaan oikeudenmukaisemman ja osallistavamman tulevaisuuden luomiseen.

SINNIKKYYS

Rohkea | Parannus | Sisu | Edistyksellinen

Uskomme, että sinnikkyys on välttämätöntä sekä yksilöille että organisaatioille. Näemme takaiskut ja haasteet tilaisuuksina oppia ja kasvaa. Olemme sitoutuneet löytämään innovatiivisia ratkaisuja ongelmiin ja olemme aina avoimia uusille ideoille ja lähestymistavoille. Vaikka meitä saatetaan pitää radikaaleina, suhtaudumme asiaan aina kunnioittavasti ja harkiten. Yhdessä toimimalla voimme luoda paremman maailman, ei vain itsellemme vaan kaikille. Olemme sitoutuneet edistämään yhteistä hyvää ja parantamaan kaikkien elämänlaatua.