Tekstiilikierrätyksen uudet tuulet

Suomen tekstiilirintamalla on jo useamman vuoden ajan puhaltaneet uudistuksen tuulet. Olemme olleet mukana monenlaisessa kehityshankkeessa ja projektissa, mutta erityisen innoissamme olemme vuonna 2019 perustetusta Resteristä, jonka yksi perustajista ja omistajista olemme. 

Rester Oy on perustettu yhdessä muutaman muun uudistusmielisen tekstiilialan toimijan kanssa. Kaikilla perustajilla on ollut alusta saakka selkeä, yhteinen visio ja näkemys tekstiilien kierrätyksen ja jatkojalostuksen mahdollisuuksista Suomessa. Reilut kaksi vuotta perustamisen jälkeen Resterin avajaiset järjestettiin Paimiossa 2.11.2021. Pohjois-Euroopan ensimmäinen poistotekstiilejä laajamittaisesti kierrätyskuiduksi avaava laitos on nyt valmis ja aloittanut toimintansa. Kumppanuuksien solmiminen sekä vastaanotettavan poistotekstiilin että ulosmyytävän uusiokuidun osalta käy kuumana.

Varsinais-Suomessa sijaitsevassa laitoksessa Rester Oy vastaanottaa yritysten poistotekstiilejä sekä tuotannon sivuvirtoja ja avaa ne mekaanisesti takaisin kuiduksi. Vastaanotettu materiaali on erittäin laadukasta, joten siitä voidaan valmistaa esimerkiksi lankaa, erilaisia kuitukangasmateriaaleja, eristeitä, akustiikkalevyjä ja suodatinkankaita sekä komposiitteja.

Saman katon alla toimii myös Lounais-Suomen Jätehuolto Oy, joka huolehtii kotitalouksien poistotekstiilien jalostuksesta kierrätyskuiduksi. Laitos perustuu yhteistyölle, jonka avulla sekä yritysten että kotitalouksien poistotekstiili saadaan hyödynnettyä tehokkaasti.

“Meidän kannalta hienoa ja tärkeää että Suomeen on saatu toimiva tekstiilien kierrätysprosessi, vieläpä näin kahden linjan voimin. Kun tätä hahmoteltiin vajaa viisi vuotta sitten tämä oli vain toiveissa”, kommentoi Jukka Pesola, Pure Wasten perustajaosakas ja Resterin hallituksen jäsen.

Tekstiiliteollisuuden leikkuujätteen parissa työskentely on meille Pure Wastelaisille tuttua jo vuosien takaa ja prosessit on saatu luistamaan tehtaallamme Intiassa. Usein meiltä onkin kysytty, että miksi toimimme toisella puolen maapalloa, etenkin koska Intiassa toimimiseen yhdistetään arveluttavat työolot ja epäeettisyys. “Meidän näkemys on että ylijäämät, hukat ja käytöstä poistetut tekstiilit pitää pystyä käsittelemään siellä missä ne syntyy. Intiassa käsittelemme teollisuudessa syntyvästä hukasta uutta materiaalia ja siitä tuotteita”, selventää Pesola. Teollisuuden leikkuujätteen rahtaaminen Suomeen, tai muualle Eurooppaan, olisi ympäristö- ja taloudellisesta näkökulmasta järjetöntä. 

Kuluttajien ja yritysten käytöstä syntyvä poistotekstiili onkin sitten toinen asia. Yksistään vuonna 2019 Suomessa kertyi lähes 86 miljoonaa kiloa poistotekstiilejä (Textile Flows in Finland, 2019). On kestämätön ajatus, että ulkoistaisimme tämän ongelman muihin maihin tai että antaisimme kaiken tämän arvokkaan raaka-aineen päätyä polttoon. Pesola selittää kantaamme aiheeseen: “Useita vuosia olemme tutkineet miten pystyisimme hyödyntämään poistotekstiiliä raaka-aineena. Tämän osalta olemme tehneet jo tutkimus- ja testimielessä läpimurron ja todenneet että se on mahdollista. Kaupalliseen mittakaavaan emme ole tätä vielä isosti ottaneet koska emme halua kuskata poistotekstiiliä täältä Intiaan ja sitten tuotteena takaisin. Haluamme rakentaa jalostusprosessin tänne lähemmäs jotta ajatuksemme paikallisesta jalostuksesta toteutuisi”

Iloksemme voimme todeta, että ensimmäinen vaihe on nyt valmis. Resterin koneet käyvät täysillä ja tuottavat käytöstä poistetusta tuotteista uutta kierrätettyä kuitua raaka-aineeksemme. Muutoksen tuulet ovat puskeneet meitä eteenpäin kovalla vauhdilla ja uskomme, että tuulet eivät ole laantumaan päin – ainakaan jos meistä on kiinni.

Winds of change in textile recycling

The winds of change have been blowing across the Finnish textile recycling front in the past few years. We’ve been involved in many development projects, but we’re particularly excited about Rester, a company we’re one of the owners and founders of.

We founded Rester Oy in 2019 with a few other textile industry companies who wanted to reshape the market. From the very start, all the founders have had a clear common vision and view of the opportunities for textile recycling and further processing in Finland. About two years after we registered the company, we held an opening ceremony for Rester in Paimio, southwest Finland, on 2 November 2021. Northern Europe’s first facility for the large-scale recycling of end-of-life textiles is now operational. We have been very busy concluding new partnerships, both for the intake of end-of-life textiles and the sale of recycled fibre.

The Rester facility accepts companies’ end-of-life textiles and manufacturing side streams and reopens them mechanically into fibres. Because the received material is of very high quality, it may be used to manufacture yarns, fibrous fabrics, insulation, acoustic boards, filter fabrics and composites.

The same site houses the waste management company Suomen Jätehuolto Oy, which refines domestic end-of-life textiles into recycled fibre. Cooperation is the basis for how the facility is run, allowing the efficient use of both corporate and domestic end-of-life textiles.

“From our point of view, it’s wonderful and important to have got a functional textile recycling process up and running in Finland, and what’s more, with two production lines. When I think about it, this was just a pipe dream five years ago,” says Jukka Pesola, a founding owner of Pure Waste and a member of the board of Rester.

Here at Pure Waste, we’ve been familiar with working with textile industry cutting waste for years, and we’ve got those processes flowing at our factory in India. We’re often asked why we operate half a world away, especially when India is associated with questionable working conditions and ethics. “Our view is that material surplus, waste and post-use textiles should be possible to process where they are generated. In India, we convert industrial waste into new material and that material into products,” Pesola explains. Shipping industrial cutting waste to Finland or elsewhere in Europe would be environmentally and financially senseless.

End-of-life textiles that have been used by individuals and companies are another matter. In 2019, alone, almost 85 million kilograms of end-of-life textiles accumulated in Finland (Textile Flows in Finland, 2019). The thought of outsourcing this problem to other countries or allowing all this valuable raw material to be incinerated is unsustainable. Pesola explains our position: “For several years, we’ve explored how we could use end-of-life textiles as a raw material. In this regard, we’ve already made a research and testing breakthrough and found that it is possible. We haven’t yet made this a large-scale commercial enterprise because we don’t want to transport end-of-life textiles from here to India and then back as a product. We want to build a refinement process closer to us here to bring our idea of local refinement into fruition.”

We are delighted to announce that the first stage is now ready. The Rester machines are fully in use, turning end-of-life products into recycled fibre that we can use as a raw material. The winds of change have pushed us forward fast, and we believe that those winds will not die down — at least, not if it’s up to us.