Ränkkää brändi by Eetti

Ränkkää brändi by Eetti

Alkuvuodesta 2020 julkaisimme ensimmäisen vastuullisuusraporttimme, jossa pyrimme tiivistämään reilun kolmenkymmenen sivun raporttiin työmme niin sosiaalisen kuin ympäristövastuun näkökulmasta. Odotimme Eetin arviointia jännityksellä ja suurella mielenkiinnolla, sillä olimme mielestämme onnistuneet saamaan kasaan tiiviin ja informatiivisen paketin.

Tulosten ilmestyessä olimme alkuun pettyneitä tulokseemme, C-kategoriaan. Käydessämme läpi tuloksia vaihtui pettymys kuitenkin varovaiseen tyytyväisyyteen. Ympäristöosuudesta saimme peräti 10 pistettä kahdestatoista. Olemme siis ympäristövastuun osalta siellä missä haluammekin, teemme vastuullisia tekoja ja osaamme viestiä niistä.

Kuitenkin sosiaalisen vastuun osiosta saimme ainoastaan kolme pistettä (maksimi 16). Suuri osa meitä paremmin pärjänneistä brändeistä hankkii tuotteensa matalan riskin maista, jolloin he saivat automaattisesti pisteitä sosiaalisesta vastuullisuudesta. Meillä on tehdas korkean riskin maassa, Intiassa, ja tämä tarkoittaa, että meidän täytyy panostaa sosiaalisen vastuun toteutumiseen ja siitä viestintään sitäkin enemmän.

Moni ihmettelee, miksi emme yksinkertaisesti tuota tuotteitamme matalan riskin maissa tai jopa Suomessa? Silloin sosiaaliseen vastuuseen ei tarvitsisi panostaa samalla lailla, sillä matalan riskin maissa työntekijää suojaavat lait ja liitot. Ensimmäisessä blogipostauksessa käsittelimme aihetta laajemmin, mutta tiivistetysti meidän näkökulmastamme ongelma on siinä, että raaka-ainettamme, tekstiiliteollisuuden leikkuujätettä, ei synny samassa mittakaavassa matalan riskin maissa. Pelkästään Tamil Nadun osavaltion alueella toimii yli 3000 ompelutehdasta, joiden sivutuotteena syntyy leikkuujätettä. Ympäristönäkökulmasta olisi järjetöntä kuljettaa tuo jäte muualle käsiteltäväksi.

Miksi sitten saimme niin huonot pisteet sosiaalisen vastuun osiosta? Olemmeko yksi riistofirma muiden joukossa? Lyhyesti ja ytimekkäästi sanottuna – emme ole. Tehtaamme on sekä SEDEX-, että BSCI-auditoitu, ja lisäksi teemme omavalvontaa käymällä tehtaalla 4–5 kertaa vuodessa. BSCI, SEDEX tai omavalvonta eivät kuitenkaan anna pisteitä Eetin tutkimuksessa. Miksi sitten olemme valinneet juuri nämä emmekä jotain muuta sertifiointia? Koska ne ovat yleisesti käytettyjä ja myös asiakkaidemme yleisimmin meiltä vaatimia sertifiointeja. Ilman asiakkaita ei olisi meitä.

Ensi vuodeksi emme vielä voi luvata uusia sertifiointeja, mutta voimme luvata, että jatkossa panostamme erityisesti sosiaalisesta vastuusta viestimiseen. Eetin tutkimus on ehdottomasti avannut silmämme sille, mihin meidän tulee vastuullisuusviestinnässä keskittyä jatkossa ja mitkä seikat ovat oleellisia kokonaisuuden kannalta.

Henkilökohtaisesti vierailemme tehtaallamme vuosittain ja tiedämme, että pidämme hyvää huolta kaikista työntekijöistämme. Näin ollen voimme sanoa käsi sydämellä, että työntekijöillämme on hyvät olot. Seuraava haasteemme onkin saada viestittyä tämä luotettavasti myös yrityksemme ulkopuolelle.

Rank a Brand by Eetti

At the start of 2020 we published our first sustainability report, in which we aimed to summarize both our social and environmental responsibilities in just under 40 pages. We had the report evaluated by the Pro Ethical Trade Finland (Eetti), a non-governmental organization. We were nervous and very interested in what results we would get, as we thought that we had put together a pithy, informative package. 

When we got the results, we were initially disappointed: category C. However, when we delved into the detail our disappointment turned to cautious satisfaction. We got 10 points out of 12 for environmental awareness. That means that in terms of environmental responsibility, we are where we want to be. We take responsible action and we are able to tell others about it.

In social responsibility, however, we got a mere three points out of 16. Most of the brands that did better than us manufacture or source their products in low-risk countries, which automatically gives them social responsibility points. Our factory is in a high-risk country, India, which means that we have to invest even more in bearing social responsibility and spreading the word about it. 

Many people wonder why we don’t just make our products in low-risk countries, or even Finland. Then we wouldn’t need to put so much effort into social responsibility, because in low-risk countries the law and unions protect workers’ rights. We discussed this at greater length in our first blog post, but in short, our raw material, textile industry cutting waste, is not generated on the same scale in low-risk countries. In Tamil Nadu state alone, there are over 3,000 sewing factories generating cutting waste as a by-product. From an environmental perspective, transporting that waste somewhere else for processing would be crazy.

So why did we do so badly on social responsibility? Are we just another exploiter company? In short: no. Our factory is both SEDEX and BSCI audited. In addition, we perform our own monitoring by visiting the factory four or five times a year. However, the Pro Ethical Trade Finland report does not give points for our own monitoring or BSCI or SEDEX monitoring. So why have we chosen them and not some other certification method? Because they are widely used and they are the certification methods our customers most frequently demand. Without our customers, we wouldn’t be here.

We can’t promise any new certification methods for next year, but we can promise that we will make special efforts on telling the world about our social responsibility. The evaluation by Pro Ethical Trade Finland has certainly opened our eyes to what we should focus on in responsibility communication, and to the most important issues.

We visit our factories personally every year and we know that we take good care of our employees. Hand on heart, we can say that our employees enjoy good working conditions. Our next challenge is to credibly spread the word about this to the wider world.