Ei säästöjä ilman päästöjä

99% Less H20 50% LEss CO2e

Ei säästöjä ilman päästöjä

"T-paita säästää 2 700 litraa vettä, collegepaita säästää 6 200 litraa vettä, tilauksenne yhteenlaskettu vedensäästö on 405 000 litraa vettä." Näin olemme viestineet 100-prosenttisesti kierrätettyjen tuotteidemme hyödyistä tähän asti. 2 700 litran vedenkulutuksen vertaus on ollut hyvä ja onnistunut monella tapaa, sillä se on noteerattu laajasti ja sitä käytetään nykyään jopa kansainvälisellä tasolla.

Päädyimme aikoinaan näihin vedensäästön lukemiin ottamalla vertailukohteeksi silloisen keskimääräisen vedenkulutuksen – 11 000 litraa vettä yhtä puuvillakiloa kohden. Tätä lukua olemme siitä lähtien käyttäneet tuotteidemme vedensäästön laskennassa.

Emme ole varmoja, mutta haluaisimme uskoa, että meillä on ollut osuutemme tämän käsitteen vakiinnuttamisessa. Aloittaessamme tästä viestimisen vuonna 2013 ei juuri kukaan muu valmistanut vaatteita 100-prosenttisesti kierrätetystä kankaasta. Silloin ei  tiettävästi puhuttu vaatteiden vedenkulutuksesta, saatikka sen säästöstä vaatteiden tuotannossa.

Meiltä on useasti kyselty tuotteidemme hiilijalanjäljen perään. Nyt voimme vihdoin tarjota tämän tiedon. Aikaisemmin emme ole pystyneet laatimaan ympäristövaikutuslaskelmia, koska toimimme täysin uudella teollisuuden alalla, jolla ei ole vielä vakiintuneita laskentamalleja. Lopulta löysimme hollantilaisen Remo BV -nimisen yrityksen, joka oli jo tehnyt vastaavia laskelmia. Ympäristövaikutuslaskelmat koostuvat tuotteiden vesi- ja hiilijalanjäljestä sekä niiden vertailuarvoista vastaaviin, neitseellisistä materiaaleista valmistettuihin tuotteisiin. Saimme siis samassa paketissa sekä säästöt että päästöt.

Nyt olemme siinä pisteessä, että tuotteidemme laatu on hyvä. Keskitymme puuvillan mekaaniseen kierrätykseen, sillä se on orgaanisista materiaaleista yksi vähiten kierrätetyistä ja yksi vaikeimmin kierrätettävistä. Pitkän testailun myötä olemme päätyneet sekoitussuhteeseen 60 prosenttia kierrätettyä puuvillaa ja 40 prosenttia pulloista kierrätettyä polyesteriä. Haimme pitkään täydellistä sekoitussuhdetta parhaimman laadun ja mahdollisimman korkean puuvillapitoisuuden takaamiseksi.

Tuotteidemme sekoitussuhde on muuttunut vuosien varrella useasti. Olemme alusta asti verranneet tuotteitamme kokonaan neitseellisestä puuvillasta valmistettuihin ja laskeneet vedensäästön sen mukaan. Halusimme päivittää tämän vedensäästölukeman vastaamaan sitä, mitä se oikeasti tällä hetkellä on. Vedensäästö melkein puolittui tämän sekoitussuhteen muutoksen ja uuden laskentakaavan myötä.

Uuden ympäristövaikutuslaskelman mukaan kulutamme nyt 99 prosenttia vähemmän vettä. Hiilidioksidipäästömme ovat noin 50 prosenttia pienemmät kuin vastaavilla neitseellisestä materiaalista valmistetuilla tuotteilla. T-paitamme vesijalanjälki on 1,2 litraa ja hiilijalanjälki 1,1 kg-e.

Vastaavan neitseellisistä materiaaleista valmistetun tuotteen vesijalanjälki on 1 426 litraa vettä ja hiilijalanjälki on 2,07 kg-e. Olemme ylpeitä kolmannen osapuolen meille tekemistä päivitetyistä laskelmista ja eritoten hiilijalanjäljen huomioimisesta. Erot ovat huikeat ja osoittavat, miten kierrätysmateriaalien käytöllä voi säästää luonnonvaroja ja vähentää päästöjä.

Vaikka tuotteidemme valmistukseen käytetään ainoastaan kierrätettyjä luonnonvaroja, yksipuolinen säästöön viittaava viestintä kaipaa mielestämme tarkennusta. On rehellisesti tunnustettava, että kaikkien vaatteiden valmistamiseen kuluu luonnonvaroja. Säästöistä huolimatta syntyy päästöjä. Saatuamme uudet ympäristövaikutuslaskelmat muuttui suhtautumisemme sanaan "säästö".  Pitäisikö termiä "säästö" käyttää tässä tapauksessa lainkaan? Eihän materiaa (tai edes immateriaa) tuottaessa synny säästöjä, sillä vaatiihan niidenkin valmistus energiaa. Tästä syystä tulemme jatkossa keskittymään enemmän tuotannon aiheuttamiin haittoihin ja viestimään niistä avoimemmin. Aiomme jatkossakin viestiä "säästöistä", mutta käytämme niistä nykyään sanaa "vähentää" eli "Meidän tuotteemme kuluttavat vähemmän kuin…"

Toivomme, että esimerkin voimalla pystymme  osoittamaan, miten asioita voi tehdä paremmin. Haluamme kannustaa ajattelemaan ja kyseenalaistamaan. Haluamme myös muistuttaa, että vaikka olemme tyytyväisiä saatuamme tämän ympäristövaikutuslaskelman ja uuden tavan viestiä, niin aina on mahdollista parantaa ja tehdä asiat vieläkin paremmin tulevaisuudessa. Voi olla vaikeata vähentää veden kulutusta entisestään, mutta hiilidioksidipäästöjä pitää pienentää.

No savings without emissions

“Each T-shirt saves 2,700 litres of water, and each sweatshirt saves 6,200 litres of water. Total water saved in your order: 405,000 litres.” That is how we have spoken about our 100% recycled products from the start. The comparison of 2,700 in water saved has been positive and successful in many ways, as it has been widely noted and is nowadays even used in international contexts.

We originally arrived at these water saving figures by comparing our manufacturing to the average amount of water consumed by farming 1 kg of cotton, 11,000 litres. We have since used these figures to calculate how much water our products save.

Though we are not sure, we would like to believe that we have played our part in making this an established practice. There were virtually no other manufacturers of 100% recycled fabric when we started communicating in this way in 2013. As far as we know companies did not then talk about how much water garment manufacturing consumed, let alone saved.

People have long asked us about our products’ carbon footprint. We can now finally provide that information. We were previously unable to calculate our environmental impact, as we operate in a completely new industrial sector which lacks recognized calculation models. In the end we found a Dutch company, Remo BV, which had already made calculations of this nature. The environmental impact calculations consist of the benchmark values of the products’ water and carbon footprints compared to equivalent products made from virgin materials. That means Remo BV could calculate both our emissions and savings.

We have now achieved good product quality. We focus on recycling cotton mechanically, as it is one of the least recycled organic materials and one of the hardest to recycle. After years of testing we have decided on a ratio of 60% recycled cotton and 40% polyester recycled from plastic bottles. We long searched for the perfect ratio to secure the best quality and the highest possible cotton content.

Our products’ material ratio has changed often over the years. We have from the start compared our products to products made completely from virgin cotton and calculated our water savings accordingly. We wanted to update this water saving figure to match our products’ material ratio today. This meant that our new, updated water saving figures almost halved because of the new calculation method.

According to the new way of calculating environmental impact, we now consume 99% less water. Our CO2 emissions are about 50% less than equivalent products manufactured from virgin materials. Each of our T-shirts has a water footprint of 1.2 litres and a carbon footprint of 1.1 CO2e (carbon dioxide equivalent).

The same figures for a product manufactured from virgin materials are 1,426 litres of water and 2.1 CO2e. Thanks to Remo BV, we have a calculation method we can be proud of, particularly as it shows our carbon footprint. The differences are startling and show how using recycled materials can spare natural resources and reduce emissions.

Even though we only use recycled natural resources when manufacturing our products, we still think that our one-sided way of talking about resources saved could be more exact. We must recognize honestly that the production of all clothing consumes natural resources. No matter how much we save, we cause emissions. After we had received our new environmental impact calculations, our relationship with the word ‘saving’ changed. Should we even use the word ‘saving’ at all here? Producing material (or even intangible) products does not create savings: manufacturing them consumes energy. This is why we are now going to focus more on the negative impacts of our production and speak about them more openly. We are going to keep communicating about ‘savings’, but by using the words ‘reduce’ and ‘less’: “Our products consume less than…”We hope that we can lead by example to show how things can be done better. We want to encourage people to think and question things. We also want to remind people that even though we are happy with our new environmental impact calculation and our new choice of words, it is always possible to improve things and make them even better in the future. Reducing our water consumption even further might be difficult, but we can reduce our CO2 emissions.