Vedestä on huutava pula maailmalla – oletko sinä valmis muuttamaan kulutustottumuksiasi?

Pure Waste T

Vedestä on huutava pula maailmalla – oletko sinä valmis muuttamaan kulutustottumuksiasi?

Tiesitkö, että maapallon kaikesta vedestä vain noin 1 % on ihmiskunnan käytettävissä? Maailman vesistä 97,5 % on suolaista, ja juomakelpoista makeaa vettä on vain 2,5 %, josta yli puolet on lumena ja jäänä.

Maailman vesipäivää on vietetty 22.3 vuodesta 1993 lähtien. Vesipäivän tarkoituksena on lisätä tietoisuutta vesivarantojen vaikutuksesta taloudelliseen tuottavuuteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin.

Puuvillan kutistama 

Olet varmaan nähnyt kuvasarjoja pienenevästä ja lopulta lähes olemattomiin katoavasta Araljärvestä. Nykyisen Kazakstanin ja Uzbekistanin rajaseudulla sijaitseva Araljärvi oli vielä 50 vuotta sitten maailman neljänneksi suurin järvi ja tunnettu runsaasta kalakannastaan. 

1960-luvulla järveen laskevien jokien vettä ryhdyttiin käyttämään kasteluun, jonka avulla alueiden kuiva autiomaa haluttiin muuttaa erityisesti puuvillan kasvatukseen sopivaksi. Sato kukoisti, mutta samalla vedenpinta laski kovaa vauhtia ja järvi alkoi kutistua siihen virtaavan veden vähentyessä. Samalla alueen ilmasto muuttui pöllyäväksi aavikoksi, mikä johti paikalliseen ilmastonmuutokseen ja sademäärän vähenemiseen.

Araljärven kuivumista pidetään yhtenä tunnetuimmasta puuvillan viljelyn aiheuttamista ympäristökatastofeista. Vaikutukset ovat olleet merkittävät myös paikalliselle taloudelle ja autioituneelle Aralskin kaupungille.

Tuotanto ja tuhlaus

Tänä päivänä Intiassa noin 100 miljoonaa ihmistä joutuu elämään ilman puhdasta vettä. 85 % koko väestön vesitarpeesta täyttyisi sillä määrällä vettä, joka kuluu maassa pelkän puuvillan kasvatukseen. 

Arviolta noin puolet kaikista tekstiileistä on valmistettu puuvillasta. Valtaosa maailman puuvillan tuotannosta tulee keinotekoisesti kastelluilta pelloilta, muun muassa kuivilta alueilta Kiinasta ja Intiasta. 

Pystytkö kuvittelemaan - vuosittain uutta puuvillaa tuotetaan noin 24 miljoonaa tonnia, johon kuluu 9 triljoonaa litraa vettä! Mikä hulluinta - 3,5 miljoonaa tonnia puuvillaa heitetään hukkaan joka vuosi, vaikka 95 % siitä olisi kierrätettävissä. 

Tulevaisuuden näkymät 

YK:n kuuden vuoden takainen raportti ennustaa, että maapallon vesivarat uhkaavat vähentyä 40 % seuraavan viidentoista vuoden aikana. Jos nykyiset käyttötottumukset eivät muutu, meillä on vain 60 % vettä siitä määrästä, jonka tarvitsisimme vuonna 2030.

Intian tehtaamme työntekijä Venkateshwarlu kertoo: Puuvillan kasvatus lisääntyy jatkuvasti, samalla väestömäärän kasvaessa myös ruuan tarve lisääntyy. Vesi ei riitä sekä puuvillan että ruuan viljelyyn. Kulutustottumuksemme ovat myös muuttuneet vuosien saatossa. Meillä on nykyään enemmän vaatteita kuin todella tarvitsisimme.

Vaikka asumme Suomessa emme voi ummistaa silmiämme ongelmilta, joita tarpeidemme tyydyttäminen aiheuttaa muualla maailmassa. Vaateteollisuuden on pakko ottaa käyttöön erilaisia vaihtoehtoja massatuotetun puuvillan tilalle. Haluamme tehdä oman osuutemme maailman vesitilanteen parantamiseksi: puuvillan viljelyn sijaan kierrätämme tekstiiliteollisuudessa syntyvää leikkuujätettä uudeksi kankaaksi, josta ekologiset Pure Waste vaatteet valmistetaan. 

Kuinka voin itse vaikuttaa tilanteeseen?

Olemme koonneet alle vinkkejä siitä, kuinka voit omilla teoillasi vaikuttaa maailman vesitilanteeseen. Listan avulla voit pienentää ympäristökuormitusta omalta osaltasi, ja mikä parasta - aloittaa voi vaikka heti! 

 • Osta vain tarpeeseen 
 • Suosi kierrätysmateriaaleista valmistettuja tai kierrätettyjä vaatteita
 • Pidennä vaatteen käyttöikää huolellisella vaatehuollolla
 • Korjaa rikki menneet vaatteet
 • Vältä turhaa vaatteiden pesua, pese vaate vasta kun se on likainen
 • Kierrätä vaatteet joita et itse enää käytä 
 • Käytä vaatteet loppuun

Niinkin huomaamattomalla asialla kuin pidentämällä vaatteen keskimääräistä käyttöä yhdeksän kuukautta, pienennät samalla sen vesijalanjälkeä 25–30 %. 

Kierrätysmateriaaleista valmistetun vaatteen vesijalanjälki on 99 % pienempi verrattuna neitseellisistä materiaaleista valmistettuun vaatteeseen –jota varten puuvilla on varta  vasten viljelty. Näin ollen voidaan sanoa, että valitsemalla kierrätysmateriaaleista valmistetun t-paidan säästyy keskimäärin 1 425 litraa puhdasta vettä. Veden määrä vastaa 19 ihmisen päivittäistä veden tarvetta. 

Uskomatonta – eikö totta! 

Drastic shortage of water in the world: are you ready to change your consumption habits?

Did you know that just 1% of water in the world can be used by people? Of the water on the planet, 97.5% is salt water and 2.5% fresh water, over half of which is snow and ice.

World Water Day has been held on 22 March since 1993. The purpose of World Water Day is to raise awareness about the effects of water resources on economic productivity and social well-being.

Shrunk by cotton

You have probably seen ‘before’ and ‘after’ images of the Aral Sea, which has shrunk and almost completely dried up. Fifty years ago, the Aral Sea, on the border of modern-day Kazakhstan and Uzbekistan, was the world’s fourth-largest lake and known for its abundant fish stocks.

In the 1960s, water flowing into the lake began to be used for irrigation to help make the desert suitable for growing cotton, in particular. The cotton harvest boomed, but at the same time the water level dropped rapidly, and the lake began to shrink as its inflows dwindled. Simultaneously, the terrain in the region became a dusty desert, which led to local climate change and lower rainfall.

The desiccation of the Aral Sea is considered one of the world’s best-known environmental catastrophes caused by cotton farming. The effects on the local economy and the largely deserted city of Aral have been severe.

Production and waste

In India today around 100 million people are forced to live without clean water. All the water used in the country for farming cotton alone could meet the water needs of 85% of the population. 

An estimated half of all textiles is manufactured from cotton. The vast majority of the world’s cotton is grown in artificially irrigated fields, including in arid areas in China and India. 

Can you imagine: around 24 million tonnes of cotton is produced every year, requiring 9 quintillion litres of water! And even crazier is the fact that 3.5 million tonnes of cotton is thrown out every year, even though 95% of it could be recycled.

Future prospects

A UN report six years ago warned that the world’s water resources could shrink by 40% over the next fifteen years. If modern usage habits do not change, in 2030 we will only have 60% of the water we need.

Venkateshwarlu, an employee at our factory in India, says: More and more cotton is constantly being grown — at the same time more food is needed as the population grows. There is not enough water for both cotton and food. Our consumption habits have also changed over the years. Nowadays, we have more clothes than we really need.

Even though we live in Finland, we cannot turn a blind eye to the problems our needs cause elsewhere in the world. The clothing industry must adapt a range of alternatives to replace mass-produced cotton. We want to do our bit to improve the world’s water situation: instead of farming cotton, we recycle cutting waste from the textile industry into new fabric, from which we manufacture our ecological Pure Waste clothes.

How can I personally make an impact on the situation?

Below are some tips for how you can make an impact on the world’s water situation. You can use the list to reduce your personal burden on the environment, and what’s best — you can start right away! 

 • Only buy what you need 
 • Opt for clothes made from recycled materials or recycled clothes
 • Take good care of your clothes so they serve you for longer
 • Mend your clothes when they tear or wear out
 • Avoid unnecessary washes — only wash your clothes when they are dirty
 • Recycle clothes you no longer wear 
 • Wear your clothes for their entire service life

By doing something as unnoticeable as wearing a garment for nine months longer, you can reduce the garment’s water footprint by 25–30%. 

The water footprint of a garment manufactured from recycled materials is 99% less than one manufactured from virgin cotton that has been grown just for that clothing. Therefore, choosing a T-shirt manufactured from recycled materials saves an average of 1,425 litres of clean water. This is the equivalent of the daily water needs of 19 people. 

Isn’t that unbelievable?